Ogólnopolskie Dni Muzyki Chóralnej i Liturgicznej

I Ogólnopolskie Dni Muzyki Chóralnej i Liturgicznej w Sanoku to projekt, którego celem jest upowszechnienie dorobku kultury muzycznej, zwiększenie świadomości artystycznej wśród członków chórów i zespołów wokalnych, zajmujących się wykonywaniem muzyki chóralnej i liturgicznej, ale także zwiększenie obecności kultury na obszarze południowo-wschodniej Polski.

Ogólnopolskie Dni Muzyki Chóralnej i Liturgicznej