Sprzęt i wyposażenie siedziby Stowarzyszenia PRO ARTIS

Szanowni Państwo

Z radością informujemy, że w wyniku pozytywnej oceny naszego wniosku, otrzymaliśmy decyzję Fundacji PGE o przyznaniu Stowarzyszeniu PRO ARTIS darowizny w wysokości 15.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pt. „Doposażenie Stowarzyszenia w sprzęt niezbędny dla lepszej realizacji zadań i celów statutowych”. Dzięki tym środkom dokonaliśmy zakupu elementów wyposażenia biura Stowarzyszenia.

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie Panu Posłowi dr PIOTROWI
URUSKIEMU oraz ZARZĄDOWI FUNDACJI PGE.