Nowy sprzęt w ramach grantów Fundacji Lotto

Uprzejmie informujemy, że w ramach przyznanego grantu, dokonaliśmy zakupu elementów obudowy dydaktycznej (oprogramowanie muzyczne, literatura organowa, ekran/monitor dotykowy, przenośny głośnik) z przeznaczeniem do wykorzystania podczas prowadzonych działań kulturalno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dzięki otrzymanemu wsparciu, będziemy mogli w pełni wykorzystywać potencjał naszej organizacji.