Wsparcie Fundacji PGE

Szanowni Państwo!
Z radością chciałbym przekazać Państwu informację, iż dzięki naszym staraniom, pozyskaliśmy środki finansowe na „Utworzenie i wyposażenie stanowiska do kształcenia słuchu w Szkole Muzycznej I st. prowadzonej przez Stowarzyszenie PRO ARTIS”. Zrealizowanie naszego projektu było możliwe dzięki dotacji otrzymanej od Fundacji PGE. Dzięki tym środkom, zakupiliśmy laptop wraz z muzycznym oprogramowaniem EAR MASTER oraz SIBELIUS, słuchawki nauszne, drukarkę, oraz materiały muzyczne do pracy dydaktycznej. Jesteśmy przekonani, że stanowisko będzie dobrze wykorzystywane i posłuży naszym uczniom.
Z poważaniem
Łukasz Kot